Zrób taką stronę
w 10 minut
i
zarabiaj na niej

Dodaj ogłszenie | za darmo, bez logowania, szybko

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej i stworzenie miejsca pracy


Treść ogłoszenia:
Niskooprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na:
• założenie działalności gospodarczej - nawet 85.000,00 PLN*
• utworzenie miejsca pracy - 20.000,00 PLN
• okres spłaty - nawet do 7 lat!
• karencja w spłacie rat kapitałowych - do 12 miesięcy
Oprocentowanie od 1,04 % w skali roku
0% prowizji i brak opłat za obsługę

* wartość jednostkowej pożyczki nie może przekroczyć 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia według GUS obowiązującego w dniu podpisania Umowy Pożyczki
Kto może starać się o pożyczkę ?
Na rozpoczęcie działalności:
• Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć
prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
a) osoby w wieku 50 lat i więcej
b) kobiety
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach,
• Osoby, które nie otrzymały środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień
przystąpienia do projektu.
• Osoby zamierzające prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa
zachodniopomorskiego.
Na utworzenie miejsca pracy:
• Ostateczny Odbiorca, który skorzystał z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
finansowanej w ramach niniejszego projektu.
Oferujemy pożyczki na terenie województw: Zachodniopomorskie
Zdjęcie piewszeZdjęcie drugie
Autor: Marek Leszczyński | 2018-02-23 16:39:17
Email: funduszecdf@gmail.com
Telefon: 790 797 103
Lokalizacja: Zachodniopomorskie (Szczecin)
Podobne ogłoszenia:

OSTATNIO SZUKANE OGŁOSZENIA:

szukam, szukam dalej,