Zrób taką stronę

w 7 minut

a dostaniesz

1,5 Kilo wejść

w 25 dni

Dodaj ogłszenie | za darmo, bez logowania, szybko

Syndyk sprzeda z wolnej ręki udziały w domu-Smardzewice


Treść ogłoszenia:
Syndyk masy upadłości Renaty Chwalińskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 66/16) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z częściami składowymi gruntu, w miejscowości Smardzewice przy ul. Posła Józefa Ostrowskiego 4 dla której Sąd Rejonowy Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW nr PT1T/00016777/1, za cenę nie niższą niż 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych i zero groszy). Wadium wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i zero groszy).

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2019 r. osobiście w Biurze Syndyka Karoliny Klunder, ul. Marszałkowska 85 lok. 10 w Warszawie lub przesłać je na adres tejże kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 grudnia 2019 roku w Biurze Syndyka Karoliny Klunder, ul. Marszałkowska 85 lok. 10 w Warszawie o godz. 16:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności przybyłych oferentów, a na okoliczność tą sporządzony zostanie Protokół.

Opis i oszacowanie nieruchomości oraz regulamin sprzedaży dostępne są w aktach sprawy sygn. akt V GUp 66/16 w gmachu Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 500 097 097 lub pod adresem e-mail: k.klunder@brlaw.pl.
Zdjęcie piewszeZdjęcie drugieZdjęcie trzecieZdjęcie czwarte
Autor: Biuro Syndyka | 2019-12-10 18:19:55
Email: biuro@netinterpress.pl
Telefon: 500097097
Lokalizacja: Łódzkie (Smardzewice)
Podobne ogłoszenia:

OSTATNIO SZUKANE OGŁOSZENIA:

szukam, szukam dalej,