Dodaj ogłszenie | za darmo, bez logowania, szybko

Sprzedaż udziałów w działce ul.Kasprowicza w Nowym Sączu


Treść ogłoszenia:
OGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości,
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowej w postępowaniu, syg. akt
VIII GUp 689/20.

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż:
1. udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej, złożonej z działki ewidencyjnej nr 138, o pow. 0,045 ha, położonej przy ul. Kasprowicza 3 w Nowym Sączu, dla której prowadzona jest KW nr NS1S/00042447/4/2, za cenę nie niższą niż 302 258,00 zł, (słownie: trzysta dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem 00/100),
za najwyższą zaoferowaną cenę.
Oferentów obowiązuje wadium w kwocie 30 000,00 zł, (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100).

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 04-07-2024r. włącznie, bezpośrednio w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69 pok. 8 lub wysłać na adres: Biuro Syndyka Witold Szumski, 31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 69/8 (decyduje data stempla pocztowego).

Z warunkami konkursu ofert – regulaminem, jak również wyceną można się zapoznać w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. 8, tel. 531 087 771, od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do 16.00 lub pod adresem e-mail: biurosyndyka.rog@wp.pl
Rozstrzygnięcie konkursu ofert, który będzie obejmował wyłonienie nabywcy, nastąpi w dniu 09-07-2024r. o godz. 11.00 w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. nr 8.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lub unieważnienia procedury sprzedaży, w każdym czasie bez podania przyczyny.
Zdjęcie piewsze
Autor: Biuro Syndyka | 2024-06-10 09:54:26
Email: biuro@netinterpress.pl
Telefon: 531087771
Lokalizacja: Małopolskie (Nowy Sącz)
Podobne ogłoszenia:

OSTATNIO SZUKANE OGŁOSZENIA:

szukam, szukam dalej,