Zrób taką stronę

w 7 minut

a dostaniesz

1,5 Kilo wejść

w 25 dni

Dodaj ogłszenie | za darmo, bez logowania, szybko

Biuro syndyka sprzeda działkę zabudowaną domem


Treść ogłoszenia:
OGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości,
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości w postępowaniu, syg. akt VIII GUp 427/18.

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż:
1. nieruchomość gruntowa - działka o pow. 0,3 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, działka ew. nr 820/2, położona w miejscowości Brzana, gm. Bobowa, obj. KW nr NS1G/00021728/4, za cenę nie niższą niż 21 712,50 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dwanaście 50/100),
za najwyższą zaoferowaną cenę.
Oferentów obowiązuje wadium w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100).

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 27 sierpnia 2020r. włącznie, bezpośrednio w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69 pok. 8 lub wysłać na adres: Biuro Syndyka Witold Szumski, 31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 69/8 (decyduje data stempla pocztowego).

Z warunkami konkursu ofert – regulaminem, jak również wycenami można się zapoznać w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. 8, tel. 531 087 771, od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do 16.00 lub pod adresem e-mail: biurosyndyka.rog@wp.pl
Rozstrzygnięcie konkursu ofert, który będzie obejmował wyłonienie nabywcy, nastąpi w dniu 03 września 2020r. o godz. 11.00 w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. nr 8.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lub unieważnienia procedury sprzedaży, w każdym czasie bez podania przyczyny.
Zdjęcie piewszeZdjęcie drugie
Autor: Biuro Syndyka | 2020-08-06 15:16:47
Email: biuro@netinterpress.pl
Telefon: 531087771
Lokalizacja: Mazowieckie (Brzana)
Podobne ogłoszenia:

OSTATNIO SZUKANE OGŁOSZENIA:

szukam, szukam dalej,