Zrób taką stronę

w 7 minut

a dostaniesz

1,5 Kilo wejść

w 25 dni

Dodaj ogłszenie | za darmo, bez logowania, szybko

Biuro Syndyka zaprasza do zakupu należności


Treść ogłoszenia:
Syndyk masy upadłości Tadeusza Wąsika prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą „Tadeusz Wąsik Erra wspólnik spółki cywilnej” w upadłości oraz Danuty Zychowicz prowadzącej działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą „Danuta Zychowicz Erra wspólnik spółki cywilnej” z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, z obligatoryjną opcją aukcji, na sprzedaż należności wchodzących w skład masy upadłości.
Cena wywoławcza: 29.205,47 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięć złotych i czterdzieści siedem groszy).
Informacje na temat sprzedawanych należności można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości w Warszawie, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, tel. 22 639 45 55. (adres e-mail: biuro@syndycy.com.pl)
Szczegółowy regulamin konkursu ofert zamieszczony jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje.
Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w regulaminie konkursu ofert, muszą być - pod rygorem odrzucenia - złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2020 r. w biurze syndyka masy upadłości mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.
Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w terminie i na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w regulaminie konkursu ofert.
Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 9 czerwca 2020 r., godz. 10:15, w biurze syndyka masy upadłości w Warszawie, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.
Zdjęcie piewsze
Autor: Biuro Syndyka | 2020-05-26 14:12:39
Email: biuro@netinterpress.pl
Telefon: 226394555
Lokalizacja: Mazowieckie (Warszawa)
Podobne ogłoszenia:

OSTATNIO SZUKANE OGŁOSZENIA:

szukam, szukam dalej,