Zrób taką stronę

w 7 minut

a dostaniesz

1,5 Kilo wejść

w 25 dni

Dodaj ogłszenie | za darmo, bez logowania, szybko

Biuro Syndyka sprzeda znak towarowy słowno-graficzny - ENERIDEA


Treść ogłoszenia:
Syndyk masy upadłości Macieja Liszki w upadłości, zamieszkałego w Warszawie, zaprasza do udziału w aukcji, której przedmiotem jest sprzedaż prawa majątkowego w postaci znaku towarowego słowno-graficznego ENERIDEA, Numer Prawa Wyłącznego R.300108, data wygaśnięcia: 10 marca 2026 r., wchodzącego w skład masy upadłości Macieja Liszki w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Cena wywoławcza: 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
Szczegółowe informacje na temat sprzedawanych praw majątkowych można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości Macieja Liszki w upadłości, mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Z wyceną udziałów, sporządzoną przez biegłego sądowego Alfredę Falak, można zapoznać się w dzień powszedni (tzn. od poniedziałku do piątku), w biurze syndyka, po uprzednim telefonicznym (tel. 22 639 45 55) umówieniu się na termin wizyty.
Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 21 sierpnia 2020 r., godz. 13:30, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
Regulamin konkursu ofert zamieszczony jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje.
Zdjęcie piewsze
Autor: Biuro Syndyka | 2020-07-08 17:47:22
Email: biuro@netinterpress.pl
Telefon: 226394555
Lokalizacja: Mazowieckie (Warszawa)
Podobne ogłoszenia:

OSTATNIO SZUKANE OGŁOSZENIA:

szukam, szukam dalej,