Zrób taką stronę

w 7 minut

a dostaniesz

1,5 Kilo wejść

w 25 dni

Dodaj ogłszenie | za darmo, bez logowania, szybko

Sprzedaż udziałów w kapitale zakładowym UNIVERSE HORCE CENTER sp. z o.o.


Treść ogłoszenia:
Syndyk masy upadłości Joanny Żelazowskiej-Koc w upadłości, zamieszkałej w Warszawie, zaprasza do udziału w aukcji, której przedmiotem jest sprzedaż 50 udziałów w kapitale zakładowym UNIVERSE HORCE CENTER sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie, KRS 0000668387, o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł, wchodzących w skład masy upadłości Joanny Żelazowskiej-Koc w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Cena wywoławcza: 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
Szczegółowe informacje na temat sprzedawanych praw majątkowych można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości Joanny Żelazowskiej-Koc w upadłości, mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Z wyceną udziałów, sporządzoną przez biegłego sądowego Alfredę Falak, można zapoznać się w dzień powszedni (tzn. od poniedziałku do piątku), w biurze syndyka, po uprzednim telefonicznym (tel. 22 639 45 55) umówieniu się na termin wizyty.
Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 21 sierpnia 2020 r., godz. 12:30, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
Regulamin konkursu ofert zamieszczony jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje.
Zdjęcie piewsze
Autor: Biuro Syndyka | 2020-07-09 14:29:55
Email: biuro@netinterpress.pl
Telefon: 226394555
Lokalizacja: Mazowieckie (Warszawa)
Podobne ogłoszenia:

OSTATNIO SZUKANE OGŁOSZENIA:

szukam, szukam dalej,