Zrób taką stronę

w 7 minut

a dostaniesz

1,5 Kilo wejść

w 25 dni

Dodaj ogłszenie | za darmo, bez logowania, szybko

Syndyk sprzeda samochód Renault Laguna II Grandtour


Treść ogłoszenia:
Syndyk masy upadłości Adriana Podgórskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Adriana Podgórskiego w postaci samochodu osobowego marki Renault Laguna, rok. prod. 2004, szczegółowo opisanego w wycenie rzeczoznawcy majątkowego, za cenę nie niższą niż 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych), co stanowi 50% wartości oszacowania.
Oferty należy przesyłać na adres e-mail: k.klunder@brlaw.pl w terminie do dnia 30 września 2019 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 października 2019 r. o godz. 12:00 w biurze Syndyka przy ulicy Marszałkowskiej 85 lok. 10 w Warszawie (00-683).
Oferta powinna zawierać oferowaną cenę, oznaczenie oferenta z podaniem jego nazwy lub imienia i nazwiska oraz numeru telefonu.
Zastrzega się wybór najkorzystniejszej oferty. W razie wpływu kilku ofert spełniających wymogi formalne, zostanie przeprowadzona licytacja z udziałem przybyłych oferentów. Kwota postąpienia wynosi 100,00 zł.
Koszt transportu ponosi kupujący.
Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed wydaniem rzeczy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 535 947 878 w godzinach 9:00 - 17:00 lub pod adresem e-mail: kancelaria@brlaw.pl.
Zdjęcie piewsze
Autor: Pani Karolina Klunder | 2019-09-16 09:53:06
Email: biuro@netinterpress.pl
Telefon: 535947878
Lokalizacja: Mazowieckie (Warszawa)
Podobne ogłoszenia:

OSTATNIO SZUKANE OGŁOSZENIA:

szukam, szukam dalej,