Zrób taką stronę

w 7 minut

a dostaniesz

1,5 Kilo wejść

w 25 dni

Dodaj ogłszenie | za darmo, bez logowania, szybko

Syndyk sprzeda mieszkanie 74,40 m2 w Wołominie


Treść ogłoszenia:
Syndyk zaprasza do udziału w przetargu i aukcji na sprzedaż prawa własności
lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Legionów 27 w Wołominie, o powierzchni 74,40 m2, stanowiącego odrębną nieruchomość, wraz z prawami związanymi w postaci udziału w wysokości 140/1000 w prawie własności gruntu, na którym posadowiony jest budynek oraz udziałem 140/1000 w prawie współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 230.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych).
Pełna treść regulaminu przetargu i aukcji wraz ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl w zakładce Licytacje, jak również dostępna jest w biurze Syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.
Zdjęcie piewszeZdjęcie drugieZdjęcie trzecie
Autor: Biuro syndyka | 2020-01-15 19:36:56
Email: biuro@netinterpress.pl
Telefon: 226394555
Lokalizacja: Mazowieckie (Wołomin)
Podobne ogłoszenia:

OSTATNIO SZUKANE OGŁOSZENIA:

szukam, szukam dalej,