Zrób taką stronę

w 7 minut

a dostaniesz

1,5 Kilo wejść

w 25 dni

Dodaj ogłszenie | za darmo, bez logowania, szybko

Syndyk Masy Upadłości zaprasza do składania ofert zakupu n/w nieruchomości :


Treść ogłoszenia:
Syndyk Masy Upadłości zaprasza do składania ofert zakupu n/w nieruchomości :

-prawo własności nieruchomości położonej we wsi Dobrzyń 1, gmina Lubrza, powiat Brzeski woj. Opolskie objętej KW nr OP1B/00003855/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 467/2 am-1 obręb 160105_2.0536, Dobrzyń; zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym po pożarze i zabudową gospodarczą. Powierzchnia działki wynosi 4100 m2 .
Cena wywoławcza stanowiąca wartość oszacowania wynosi 82.000,00 zł
( słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100)
Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyboru ofert jest wpłata zaliczki w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości numer 91 1090 2141 0000 0005 5806 7197 ( Santander Bank Polska S.A.)
oraz przesłanie oferty zakupu na adres: Biuro Syndyka, ul. Piłsudskiego 62, 48-303 Nysa, w terminie do dnia 21.07.2020 r, decyduje data wpływu.
Złożona oferta musi odpowiadać wymaganiom określonym w regulaminie sprzedaży.
Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 509580335.
Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania procedury sprzedaż bez podania przyczyn.
Zdjęcie piewsze
Autor: Biuro Syndyka | 2020-07-03 16:59:24
Email: biuro@netinterpress.pl
Telefon: 509580335
Lokalizacja: Opolskie (Dobrzyń)
Podobne ogłoszenia:

OSTATNIO SZUKANE OGŁOSZENIA:

szukam, szukam dalej,