Zrób taką stronę

w 7 minut

a dostaniesz

1,5 Kilo wejść

w 25 dni

Dodaj ogłszenie | za darmo, bez logowania, szybko

Syndyk sprzeda dom w miejscowości Sasino gm. Choczewo


Treść ogłoszenia:
Syndyk masy upadłości Romana Szlaużysa osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GUp 883/19) ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Sasinie przy ul. Jesionowej, gmina Choczewo - działka nr 507/19 obręb 0007 Sasino, obszar 1013m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 124,90 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00072346/9, za cenę nie niższą niż 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy). Wadium wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i zero groszy).

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2019 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2019 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14 o godz. 12.15.

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne są w aktach sprawy sygn. akt XVIII GUp 883/19 w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa oraz w Kancelarii syndyka Karoliny Klunder – ul. Marszałkowska 85 lok. 10, 00-683 Warszawa, godz. 09.00-17.00, więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 535 947 878 lub pod adresem e-mail: kancelaria@brlaw.pl.
Zdjęcie piewszeZdjęcie drugieZdjęcie trzecieZdjęcie czwarte
Autor: Pani Karolina Klunder | 2019-10-30 13:49:02
Email: biuro@netinterpress.pl
Telefon: 535947878
Lokalizacja: Pomorskie (Sasino)
Podobne ogłoszenia:

OSTATNIO SZUKANE OGŁOSZENIA:

szukam, szukam dalej,